Privacy

Mak bvba verbindt zich ertoe uw persoonlijke gegevens die via onze website worden verzameld te eerbiedigen en te beschermen. Wij zullen uw gegevens in vertrouwen behandelen wanneer u onze website bezoekt of wanneer u gebruik maakt van onze diensten.
Wij verzamelen de volgende gegevens:

Persoons- en profielgegevens die u zelf ingeeft via de website of verwante vastgoed-websites:

uw taalvoorkeur,
naam, adres, email, telefoon – en GSM nummer
uw zoekopdrachten,
uw favoriete panden.
Wij verzamelen deze gegevens:

om u op de meest gebruiksvriendelijk manier informatie te bezorgen en u op de hoogte te houden van wijzigingen in ons aanbod,
om de goede werking van onze website te controleren en verder te optimaliseren
Wie verwerkt deze gegevens?

De verantwoordelijke voor de verwerking van alle persoonlijke gegevens die via de www.newimmoservice.be website worden verzameld, is het bedrijf Mak bvba. Dit bedrijf beheert de website en heeft haar maatschappelijke zetel op het adres: Tervuursesteenweg, 14 3078 Everberg, België.
De manager van de website is verantwoordelijk voor het beantwoorden van alle vragen die betrekking hebben op de bescherming van uw privacy. U kunt al uw vragen tot hem richten via een e-mail op het volgende e-mailadres: info@mak.be

Wij beschermen uw gegevens:

Uwgegevens worden niet op een beveiligde manier verzonden. We hebben echter wel een aantal veiligheidsregels voorzien zodat de servers waarop uw persoonlijke gegevens zijn opgeslagen, in de mate van het mogelijke worden beschermd tegen:

toegang of wijziging van uw gegevens door onbevoegden,
onjuist gebruik of bekendmaking van uw gegevens,
onwettige vernietiging of accidenteel verlies van uw gegevens,
onze medewerkers die toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens, worden verplicht het vertrouwelijke karakter van deze gegevens te respecteren
Enkel wij hebben toegang tot deze gegevens.

Uw persoonsgegevens beschouwen we als vertrouwelijk en zullen niet aan derden meegedeeld worden. Enkel indien u dit aangeeft worden uw gegevens doorgegeven aan 3de partijen.
U kunt ons ook verzoeken om, zonder kosten, al uw persoonlijke gegevens uit onze database te verwijderen door ons een mailtje te sturen naar info@mak.be

Wij zullen alles in het werk stellen om zo snel mogelijk aan uw verzoek te voldoen.

Algemene bepalingen

Ons beleid voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens is volledig in regel met alle wetsbepalingen in België en de Europese Unie:

De Belgische wet van 8 december 1992, de zogenaamde "privacywet" (laatst gewijzigd door de wet van 11 december 1998)
De Europese richtlijn nummer 95/46/EC van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van de privacy
Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de websites waarnaar via een hyperlink wordt doorverwezen vanaf onze site.

Gezien de privacywetgeving sterk evolueert, kan het privacyluik van deze site worden aangepast; het is op elk ogenblik beschikbaar op de site voor consultatie. Indien u vragen of opmerkingen hebt, kan u ons steeds contacteren op info@mak.be.

Mak sprl 32 Oppemlaan 1950 Kraainem, 02/307 01 00, www.mak.be, info@mak.be.